AB Panevėžio butų ūkis 


   3Atgal   3 Pradžia

 

Gyventojams

Pirmininkams

Renovacija

Priėmimas į darbą

Klausiate-atsakome

 

  

Mokesčiai už komunalinių atliekų surinkimą skaičiuojami, vadovaujantis Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimu Dėl Savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. 1-427 „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės dvinarės įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2018 m. gruodžio 20 d. Nr. 1-384. Informuojame, kad nuo 2019 m. balandžio 1 d. kintamoji įmokos dalis bus skaičiuojama pagal VĮ „Registrų centras“ duomenis. Jeigu gyvenamajame būste faktinis gyventojų skaičius neatitinka deklaruojamų VĮ „Registrų centras“ duomenų, nekilnojamojo turto, kuriam mokesčius skaičiuoja AB „Panevėžio butų ūkis“, savininkas AB „Panevėžio butų ūkis“ turi pateikti tai įrodančius dokumentus (pvz. pažymą iš mokymo įstaigos, darbovietės pažymą apie dirbantį asmenį kitoje savivaldybėje ar šalyje ar kitą dokumentą). Pažyma galioja vienerius metus, mokestis perskaičiuojamas, nuo dokumento pristatymo datos. Kilus klausimams, prašome kreiptis tel. (8 45) 432418, (8 45) 432839 arba el. paštu skaiciavimocentras@pbu.lt. Darbo laikas : I – IV 7.30 – 16.15 val. V- 7.30 – 15.00 val. Pietų pertrauka 11.30 – 12.00 val.                                                 

●Pažymos, apie buto savininko sumokėtus mokesčius pagal AB „Panevėžio butų ūkis“ išrašytą sąskaitą, išduodamos tik buto savininkui arba asmeniui, turinčiam įgaliojimą jį atstovauti. Privaloma turėti asmens dokumentą, buto nuosavybės dokumentus bei  bendrovės kasos čekį, sumokėtą  už pažymos išdavimą (Kasa Beržų g. 48A, I a.). Pažymos išduodamos Beržų g. 48, 111 kabinetas.

Už bendrovės paslaugas galite atsiskaityti pasinaudodami "Swedbank" elektroninės  sąskaitos paslauga.

● AB „Panevėžio butų ūkio“ sąskaitų apmokėjimą kontroliuoja skolų išieškojimo įmonė UAB „Sergel“ (įm. k. 125026242,  Švitrigailos g. 11B, LT-03228 Vilnius), UAB "Julianus Inkaso" (įm. k. 300115639, A. Goštauto 8-120, Vilnius, LT-01108), UAB "Creditum" ( įm.k. 125020218, Maironio g. 13-5, LT-44298 Kaunas).  Neapmokėjus sąskaitų per 30 d. nuo sąskaitų išrašymo dienos, Jūsų duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, skolos tipas, skolos suma, skolos atsiradimo data, kreditorius)  gali būti perduoti UAB „Creditinfo“ (įm. k. 111689163, adresas: Goštauto g. 40A, LT-01112 Vilnius). 

● Sumokėti mokesčiai pagal AB „Panevėžio butų ūkis“ išrašytas sąskaitas, skirstomi taip :  

- AB   „Panevėžio  butų ūkis“- už namo nuolatinę  priežiūrą, šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą, administravimą,  buhalterines paslaugas;  

- Namo, kuriame gyvenate, reikmėms (Jūsų namo lėšos) - kaupiamosios lėšos, bendrijos rinkliavos, tikslinės rinkliavos;

- Paslaugas teikiančioms organizacijoms - už elektros energiją, sunaudotą bendroms reikmėms, atliekų išvežimą, televizijos antenos priežiūrą, laidinį radiją, liftų priežiūrą.

● Bendrovės administruojamų namų J.Janonio g. 8, J.Janonio g. 10, Margių g. 5, Margirio g. 9,  Marių g. 9, Staniūnų g. 33, Ukmergės g. 38, Projektuotojų g. 18 gyventojų  dėmesiui:                                                               Vadovaudamiesi LR aplinkos ministro 2015 m. lapkričio 26 d, įsakymo Nr. D1-849 nuostatomis pateikiame informaciją apie Jūsų namą:

       J.Janonio g. 8 daugiabutis namas

2021 m. daugiabučio namo priežiūros ūkinis ir finansinis planas.
2020 m. bendrojo naudojimo objektų administratoriaus veiklos, susijusios su administruojamu namu ataskaita.
2020 m. daugiabučio namo priežiūros ūkinis ir finansinis planas.
2019 m. bendrojo naudojimo objektų administratoriaus veiklos, susijusios su administruojamu namu ataskaita.
2019 m. daugiabučio namo priežiūros ūkinis ir finansinis planas.
2018 m. bendrojo naudojimo objektų administratoriaus veiklos, susijusios su administruojamu namu ataskaita.
2018 m. daugiabučio namo priežiūros ūkinis ir finansinis planas.
2017 m. bendrojo naudojimo objektų administratoriaus veiklos, susijusios su administruojamu namu ataskaita.
2017 m. daugiabučio namo priežiūros ūkinis ir finansinis planas.
2016 m. bendrojo naudojimo objektų administratoriaus veiklos, susijusios su administruojamu namu ataskaita.
2016 m. daugiabučio namo priežiūros ūkinis ir finansinis planas.

       J.Janonio g. 10 daugiabutis namas

2021 m. daugiabučio namo priežiūros ūkinis ir finansinis planas.
2020 m. bendrojo naudojimo objektų administratoriaus veiklos, susijusios su administruojamu namu ataskaita.
2020 m. daugiabučio namo priežiūros ūkinis ir finansinis planas.
2019 m. bendrojo naudojimo objektų administratoriaus veiklos, susijusios su administruojamu namu ataskaita.
2019 m. daugiabučio namo priežiūros ūkinis ir finansinis planas.
2018 m. bendrojo naudojimo objektų administratoriaus veiklos, susijusios su administruojamu namu ataskaita.
2018 m. daugiabučio namo priežiūros ūkinis ir finansinis planas.
2017 m. bendrojo naudojimo objektų administratoriaus veiklos, susijusios su administruojamu namu ataskaita.
2017 m. daugiabučio namo priežiūros ūkinis ir finansinis planas.
2016 m. bendrojo naudojimo objektų administratoriaus veiklos, susijusios su administruojamu namu ataskaita.
2016 m. daugiabučio namo priežiūros ūkinis ir finansinis planas.

       Margių g. 5 daugiabutis namas

2018 m. daugiabučio namo priežiūros ūkinis ir finansinis planas.
2017 m. bendrojo naudojimo objektų administratoriaus veiklos, susijusios su administruojamu namu ataskaita.
2017 m. daugiabučio namo priežiūros ūkinis ir finansinis planas.
2016 m. bendrojo naudojimo objektų administratoriaus veiklos, susijusios su administruojamu namu ataskaita.
2016 m. daugiabučio namo priežiūros ūkinis ir finansinis planas.

Pastaba: Margių g. 5 nuo 2019-01-03 užregistravo jungtinės veiklos sutartį.

       Marių g. 9 daugiabutis namas

       Margirio g. 9 daugiabutis namas

2018 m. daugiabučio namo priežiūros ūkinis ir finansinis planas.
2017 m. bendrojo naudojimo objektų administratoriaus veiklos, susijusios su administruojamu namu ataskaita.
2017 m. daugiabučio namo priežiūros ūkinis ir finansinis planas.
2016 m. bendrojo naudojimo objektų administratoriaus veiklos, susijusios su administruojamu namu ataskaita.
2016 m. daugiabučio namo priežiūros ūkinis ir finansinis planas.

      Staniūnų g. 33 daugiabutis namas

2021 m. daugiabučio namo priežiūros ūkinis ir finansinis planas.
2020 m. bendrojo naudojimo objektų administratoriaus veiklos, susijusios su administruojamu namu ataskaita.
2020 m. daugiabučio namo priežiūros ūkinis ir finansinis planas.
2019 m. bendrojo naudojimo objektų administratoriaus veiklos, susijusios su administruojamu namu ataskaita.
2019 m. daugiabučio namo priežiūros ūkinis ir finansinis planas.
2018 m. bendrojo naudojimo objektų administratoriaus veiklos, susijusios su administruojamu namu ataskaita.
2018 m. daugiabučio namo priežiūros ūkinis ir finansinis planas.
2017 m. bendrojo naudojimo objektų administratoriaus veiklos, susijusios su administruojamu namu ataskaita.
2017 m. daugiabučio namo priežiūros ūkinis ir finansinis planas.
2016 m. bendrojo naudojimo objektų administratoriaus veiklos, susijusios su administruojamu namu ataskaita.
2016 m. daugiabučio namo priežiūros ūkinis ir finansinis planas.

     Ukmergės g. 38 daugiabutis namas

2021 m. daugiabučio namo priežiūros ūkinis ir finansinis planas.
2020 m. bendrojo naudojimo objektų administratoriaus veiklos, susijusios su administruojamu namu ataskaita.
2020 m. daugiabučio namo priežiūros ūkinis ir finansinis planas.
2019 m. bendrojo naudojimo objektų administratoriaus veiklos, susijusios su administruojamu namu ataskaita.
2019 m. daugiabučio namo priežiūros ūkinis ir finansinis planas.
2018 m. bendrojo naudojimo objektų administratoriaus veiklos, susijusios su administruojamu namu ataskaita.
2018 m. daugiabučio namo priežiūros ūkinis ir finansinis planas.
2017 m. bendrojo naudojimo objektų administratoriaus veiklos, susijusios su administruojamu namu ataskaita.
2017 m. daugiabučio namo priežiūros ūkinis ir finansinis planas.
2016 m. bendrojo naudojimo objektų administratoriaus veiklos, susijusios su administruojamu namu ataskaita.
2016 m. daugiabučio namo priežiūros ūkinis ir finansinis planas.

     Projektuotojų g. 18 daugiabutis namas

2021 m. daugiabučio namo priežiūros ūkinis ir finansinis planas.
2020 m. bendrojo naudojimo objektų administratoriaus veiklos, susijusios su administruojamu namu ataskaita.
2018 m. daugiabučio namo priežiūros ūkinis ir finansinis planas.
2017 m. bendrojo naudojimo objektų administratoriaus veiklos, susijusios su administruojamu namu ataskaita.
2017 m. daugiabučio namo priežiūros ūkinis ir finansinis planas.
2016 m. bendrojo naudojimo objektų administratoriaus veiklos, susijusios su administruojamu namu ataskaita.
2016 m. daugiabučio namo priežiūros ūkinis ir finansinis planas.

                                                                                       AB „Panevėžio butų ūkis“ administracija

 

 


Rekvizitai Administracija, avarinė tarnyba–Beržų g. 48 Darbo laikas: A.s. LT54 7044 0600 0266 2940 AB SEB b.
AB „Panevėžio butų ūkis“, Beržų g. 48,  Butų ūkio tarnyba Nr.1–Vilties g. 20A I – IV    7.30-16.15 A.s. LT75 7300 0100 9446 0022 "Swedbank", AB
Tel.:8-45 432217, Butų ūkio tarnyba Nr.2–Beržų g. 48, II korpusas V          7.30-15.00 A.s. LT68 4010 0412 0001 0214 Luminor Bank AB
El.paštas info@pbu.lt Butų ūkio tarnyba Nr.3–Dariaus ir Girėno g. 6 Pietūs  11.30-12.00 A.s. LT75 7290 0000 0446 7754 AB Citadele b.