AB Panevėžio butų ūkis 


   3Atgal   3 Pradžia

 

Įstatai

Veiklos strategija

Investicijų planas

Finansinės ataskaitos  

Darbo užmokestis  

Suteikta parama   

Paramos skyrimo tvarka

 

PASKIRTIS, FUNKCIJOS   

    Akcinės bendrovės „Panevėžio butų ūkis“ pagrindinė veiklos kryptis – daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų administravimas, techninė priežiūra ir remontas, negyvenamų patalpų ir visuomeninės paskirties objektų techninė priežiūra. Šiems darbams bendrovė yra atestuota – daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų priežiūrai ir administravimui atestatas Nr.037, statinių ir statinio dalies statybos darbams atestatas Nr.3145,  eksploatuoti šilumos įrenginius ir turbinas atestatas Nr. T-0042, eksploatuoti elektros įrenginius atestatas Nr. E-0090. Bendrovėje įdiegtos integruotos statybinės veiklos vadybos sistemos: kokybės LST EN ISO 9001:2008, aplinkos apsaugos LST EN ISO 14001:2004, darbuotojų saugos ir sveikatos OHSAS 18001:2007. Bendrovei išduota mokėjimo įstaigos licencija Nr.6, suteikianti teisę teikti mokesčių skaičiavimo ir rinkimo paslaugą.  

     Vykdydama savo pagrindines funkcijas, bendrovė administruoja  daugiabučius namus, kuriuose neįsteigta daugiabučio namo savininkų bendrija arba nesudaryta jungtinės veiklos sutartis ir pagal sutartis su daugiabučių namų savininkų bendrijomis bei jungtinės veiklos sutarčių dalyviais teikia šias paslaugas : bendrojo naudojimo objektuose  atlieka periodines apžiūras, vykdo nuolatinius stebėjimus, organizuoja ir vykdo techninę priežiūrą – užtikrina pagrindinių namo konstrukcijų (sienų, stogo, pamatų, laiptų, balkonų)  mechaninį patvarumą bei saugų bendrojo naudojimo inžinerinės įrangos (elektros, šildymo, karšto ir šalto vandens, nuotekų ) naudojimą.

     Bendrovė skatina ir remia daugiabučių namų savininkų bendrijų steigimąsi, jungtinės veiklos sutarčių sudarymą gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų priežiūrai, konsultuoja daugiabučių namų savininkų bendrijų vadovus ir jungtinės veiklos sutarčių dalyvių įgaliotus atstovus bendrojo naudojimo objektų priežiūros, finansų ir modernizavimo darbų planavimo klausimais, moko naujai išrinktus bendrijų vadovus, kaip tvarkyti bendrijos raštvedybą, supažindina su pagrindiniais teisiniais aktais, kuriais reikia vadovautis bendrijos veikloje, tvarko bendrijų buhalteriją, administruoja kreditus.

 

Rekvizitai Administracija, avarinė tarnyba–Beržų g. 48 Darbo laikas: A.s. LT54 7044 0600 0266 2940 AB SEB b.
AB „Panevėžio butų ūkis“, Beržų g. 48,  Butų ūkio tarnyba Nr.1–Vilties g. 20A I – IV    7.30-16.15 A.s. LT75 7300 0100 9446 0022 "Swedbank", AB
Tel.:8-45 432217, Butų ūkio tarnyba Nr.2–Beržų g. 48,II korpusas V          7.30-15.00 A.s. LT68 4010 0412 0001 0214 Luminor Bank AB
El.paštas info@pbu.lt Butų ūkio tarnyba Nr.3–Dariaus ir Girėno g. 6 Pietūs  11.30-12.00 A.s. LT75 7290 0000 0446 7754 AB Citadele b.