AB Panevėžio butų ūkis 


   3Atgal   3 Pradžia

 

 

 

 

Dėl AB „Panevėžio butų ūkis“ dividendų paskyrimo ir mokėjimo tvarkos už 2020 m. 

2021 m. balandžio 28 d. įvykęs visuotinis AB „Panevėžio butų ūkis“(kodas 147146714) akcininkų susirinkimas nusprendė paskirstyti 2020 m. Bendrovės pelną ir skirti 0,0081 Eur dividendų vienai akcijai.

Dividendus gaus tie asmenys, kurie dešimtos darbo dienos po sprendimą dėl dividendų mokėjimo priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje, t. y. 2021 m. gegužės 12 d. bus AB „Panevėžio butų ūkis“ akcininkai.

Nuo 2021 m. gegužės 20 d. dividendai bus mokami akcininkams, atskaičius gyventojų pajamų mokestį pagal LR įstatymus, AB „Panevėžio butų ūkis“ kasoje adresu Beržų g. Nr. 48 arba pateikus prašymą kartu su asmens dokumento kopija, dividendai bus pervesti į akcininko nurodytą bet kurio banko asmeninę atsiskaitomąją sąskaitą. Prašymus galite pateikti raštu AB „Panevėžio butų ūkis“ Beržų g. Nr. 48 LT-36145 laišku ar palikdami dokumentus bendrovės pašto dėžutėje, arba elektroniniu paštu info@pbu.lt

2021-05-11

Dėl eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo.

AB “Panevėžio butų ūkis” (įmonės kodas 147146714) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2021 m. balandžio 28 d. 10 val. šaukiamas eilinis visuotinis AB “Panevėžio butų ūkis” (toliau – Bendrovė) akcininkų surinkimas, kuris vyks nuotoliniu būdu*, akcininkams iš anksto pildant bendrąjį balsavimo biuletenį ir atsiunčiant Bendrovei adresu Beržų g. Nr. 48, Panevėžys, LT-36145 ar elektroniniu laišku info@pbu.lt iki 2021 m. balandžio 28 d. 9.45 val.

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Bendrovės 2020 metų metinis pranešimas.

2. Auditoriaus išvada apie bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir metinį pranešimą.

3. Bendrovės 2020 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

4. Bendrovės 2020 metų pelno paskirstymo tvirtinimas.

5. Auditoriaus rinkimai bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.

Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena 2021 m. balandžio 21 d.

Bendrovė nesudaro galimybės akcininkams dalyvauti ir balsuoti bendrovės eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime elektroninėmis ryšių priemonėmis.

*Vaizdo konferencijų ir pokalbių platforma ZOOM. Prisijungimo nuorodą atsiųsime elektroniniu paštu. Prašome akcininkus pranešti savo elektroninio pašto adresą.

Su susirinkimo darbotvarkės dokumentais, su bendruoju balsavimo biuleteniu galite susipažinti Bendrovės internetinėje svetainėje www.pbu.lt rubrikoje „Naujienos“.

Papildoma informacija teikiama tel. 8-45 43 22 17.

Auditoriaus išvada apie bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir metinį pranešimą. Čia     

Bendrovės 2020 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinys ir metinis pranešimas. Čia                   

Bendrovės 2020 metų pelno paskirstymo projektas. Čia

Akcininko Mykolo Aniūno 2020 m. pelno paskirstymo projektas. Čia                      

Bendrasis balsavimo biuletenis. Čia       

2021-04-02

Š. m. kovo 18, 19 dienomis dėl COVID-19  protrūkio administracija dirbs nuotoliniu būdu. Bendrovės padaliniai, kasos ir avarinė tarnyba dirbs įprastu darbo laiku.

2021-03-16

● AB „Panevėžio butų ūkis“ 2021-01-05 tapo Lietuvos Būsto rūmų nare. 

2021-01-25

 

AB „Panevėžio butų ūkis“ -  Geriausia 2020 metų Panevėžio apskrities paslaugų įmonė.
Patvirtinta Panevėžio PPAR tarybos 2020-11-30 įvykusiame posėdyje.

2020-12-11

Atsižvelgiant į LR Vyriausybės paskelbtą šalyje karantiną, siekiant išvengti virusinių infekcijų plitimo COVID-19 pandemijos metu, pažymos apie atsiskaitymą už paslaugas išduodamos buto savininkui arba įgaliojimą turinčiam asmeniui, pateikus el. prašymą ( prašymą galite pateikti  el. paštu: d.uzdriene@pbu.lt arba info@pbu.lt). Prie prašymo prašome pateikti nuosavybės ir asmens dokumentų kopijas bei paskutinę  bendrovės pateiktą sąskaitą su apmokėjimo kvitu arba pavedimo kopija. Pažymos išdavimo paslauga yra mokama (4.25 Eur). Sumokėti už šią paslaugą Jūs galite mūsų bendrovės kasoje Beržų 48, II korpusas arba bankiniu pavedimu (AB "Panevėžio butų ūkis"  sąskaitos LT547044060002662940 SEB bankas, LT757300010094460022 Swedbankas ).

Mokėjimo kvitą pridėti prie prašymo. Pateikus reikiamus dokumentus, pažyma bus išduota iš karto Jūsų prašyme nurodytu el. adresu.

 

Dėl lankytojų aptarnavimo bendrovėje 

Atsižvelgiant į LR Vyriausybės paskelbtą šalyje karantiną, siekiant išvengti virusinių infekcijų plitimo COVID-19 pandemijos metu  bei užtikrinti Bendrovėje ir jos padaliniuose teikiamų paslaugų tęstinumą, informuojame, kad nuo 2020-12-09 iki karantino pabaigos darbą organizuojame  nuotoliniu būdu ir ribojame susitikimus bei stabdome lankytojų priėmimą uždarose patalpose. Prašome visais Jums iškilusiais klausimais kreiptis telefonu arba el. paštu.        Lankytojai, kurių klausimų negalima išspręsti nuotoliniu būdu, bus aptarnaujami bendrovėje iš anksto susitarus.

Bendrovės direktorius    8 45 432217   v.zukauskas@pbu.lt
Administracijos sekretorė         8 45 432217   info@pbu.lt
Personalo specialistė   8 45 432408   v.barciene@pbu.lt
Juriskonsultė         8 45 432408   l.voriene@pbu.lt
Gamybos sk. vadovė      8 45 432401   b.gaveniene@pbu.lt
Vyriausioji buhalterė      8 45 432297   k.tamosiuniene@pbu.lt
Skaičiavimo centras    8 45 432839   skaiciavimocentras@pbu.lt
Pastatų ūkio paslaugų sk. vadovas   8 45 586034   m.liutkus@pbu.lt
Pastatų ūkio paslaugų sk. buhalterė  8 45 432423   a.zavackiene@pbu.lt
Pastatų ūkio paslaugų sk. buhalterė  8 45 432211   g.cizikiene@pbu.lt
   
Klientų informavimo specialistė 8 45 432211   d.uzdriene@pbu.lt

Pažymos dėl  butų pardavimo išduodamos buto savininkui pateikus prašymą el. paštu.

 

Butų ūkio tarnyba Nr. 1 8 45 584230  tarnyba1@pbu.lt
  8 45 584269  i.grigaliunas@pbu.lt
  8 45 584269  r.sauciuveniene@pbu.lt
  8 45 584260  v.valkuniene@pbu.lt
  8 45 584260  j.kralikaite@pbu.lt

                                           

Butų ūkio tarnyba Nr. 2 8 45 431148   tarnyba2@pbu.lt
  8 45 431148   d.zirkauskas@pbu.lt
  8 45 433775   r.oksas@pbu.lt
  8 45 432045   t.matiliunaite@pbu.lt
  8 45 432045   s.saltiene@pbu.lt

 

Butų ūkio tarnyba Nr. 3 8 45 526781   tarnyba3@pbu.lt
  8 45 526888   m.dilys@pbu.lt
  8 45 526888   j.jukneviciene@pbu.lt
  8 45 526181   a.mikniene@pbu.lt
  8 45 526181   v.kiseliauskiene@pbu.lt

 

Butų ūkio tarnybose santechnikų ir elektrikų paslaugos bus teikiamos tik avariniu atveju.

Avarinė tarnyba dirbs įprastiniu grafiku.

Rinkliavų surinkimo kasos dirbs įprastiniu laiku, lankytojams laikantis saugaus atstumo (ne mažiau kaip 2 metrai), griežtai laikantis asmens higienos reikalavimų ( rankų higiena, kosėjimo, čiaudėjimo etiketas).

Atsiprašome už nepatogumus. Saugokime vieni kitus ir būkime sveiki.

 

2020-12-08

Rinkliavų surinkimo kasų darbo laikas nuo 2020-11-01

Kasa Nr. 1  Vilties g. 20A,  Kasa Nr. 2  Vilniaus g. 25A,  Kasa Nr. 3  Dariaus ir Girėno g.  6, Kasa Nr. 4   Beržų g. 48,
Kasa Nr. 6   Nemuno g. 77,  Kasa Nr. 7   Aukštaičių g. 4
Nuo 800 val. iki 1800 val.
 
Kasa Nr. 5   Kniaudiškių g. 67, Kasa Nr. 8   Respublikos g. 38

I, III  nuo 900 val. iki 1800 val., pietų pertrauka nuo 1300 val. iki 1400 val.

II, IV, V nuo 800 val. iki 1700 val., pietų pertrauka nuo 1200 val. iki 1300 val.
 
2020-10-30

Rinkliavų surinkimo kasų darbo laikas

Kasa Nr. 1   Vilties g. 20A
Nuo 2020-10-05 iki 2020-10-09 d. nuo 800 val. iki 1700 val., pietų pertrauka nuo 1200 val. iki 1300 val.
Nuo 2020-10-12 iki 2020-10-31 d. nuo 800 val. iki 1800 val
 
Kasa Nr. 4   Beržų g. 48,
Nuo 2020-10-01 iki 2020-10-14 d. nuo 800 val. iki 1700 val., pietų pertrauka nuo 1200 val. iki 1300 val.
Nuo 2020-10-15 iki 2020-10-31 d. nuo 800 val. iki 1800 val.
 
Kasa Nr. 7   Aukštaičių g. 4

Nuo 2020-10-02 iki 2020-10-09 d. nuo 800 val. iki 1700 val., pietų pertrauka nuo 1200 val. iki 1300 val.

Nuo 2020-10-12 iki 2020-10-31 d. nuo 800 val. iki 1800 val.
 
Kasa Nr. 2   Vilniaus g. 25A, Kasa Nr. 3  Dariaus ir Girėno g.  6, Kasa Nr. 6   Nemuno g. 77
Nuo 2020-10-01 iki 2020-10-31 d. nuo 800 val. iki 1800 val.
 
Kasa Nr. 5   Kniaudiškių g. 67, Kasa Nr. 8   Respublikos g. 38
Nuo 2020-10-01 iki 2020-10-31 d. nuo 800 val. iki 1700 val., pietų pertrauka nuo 1200 val. iki 1300 val.

 2020-09-30

 

2020 m. rugsėjo 18 d. AB „Panevėžio butų ūkis“ salėje valdybos iniciatyva vyko bendrovės valdybos narių, vadovų ir atsakingų darbuotojų strateginė sesija tema: „AB „Panevėžio butų ūkis“ vizijos bei strategijos dirbtuvėlės“. Strateginės sesijos moderatorius Rytis Juozapavičius.

 

Rinkliavų surinkimo kasų darbo laikas

Kasa Nr. 1   Vilties g. 20A

Nuo 2020-09-01 iki 2020-09-14 d. nuo 800 val. iki 1700 val., pietų pertrauka nuo 1200 val. iki 1300 val.

Nuo 2020-09-15 iki 2020-09-30 d. nuo 800 val. iki 1800 val.

 

Kasa Nr. 4   Beržų g. 48, Kasa Nr. 7   Aukštaičių g. 4

Nuo 2020-09-01 iki 2020-09-15 d. nuo 800 val. iki 1700 val., pietų pertrauka nuo 1200 val. iki 1300 val.

Nuo 2020-09-16 iki 2020-09-30 d. nuo 800 val. iki 1800 val.

 

Kasa Nr. 2   Vilniaus g. 25A, Kasa Nr. 3  Dariaus ir Girėno g.  6, Kasa Nr. 6   Nemuno g. 77

Nuo 2020-09-01 iki 2020-09-30 d. nuo 800 val. iki 1800 val.

 

Kasa Nr. 5   Kniaudiškių g. 67, Kasa Nr. 8   Respublikos g. 38

Nuo 2020-09-01 iki 2020-09-30 d. nuo 800 val. iki 1700 val., pietų pertrauka nuo 1200 val. iki 1300 val.

2020-08-31

Rinkliavų surinkimo kasų darbo laikas

Kasa Nr. 1   Vilties g. 20A, Kasa Nr. 4   Beržų g. 48, Kasa Nr. 6   Nemuno g. 77, Kasa Nr. 7   Aukštaičių g. 4
Nuo 2020-08-01 iki 2020-08-16 d. nuo 800 val. iki 1700 val., pietų pertrauka nuo 1200 val. iki 1300 val.
Nuo 2020-08-17 iki 2020-08-31 d. nuo 800 val. iki 1800 val.
 
Kasa Nr. 2   Vilniaus g. 25A, Kasa Nr. 3  Dariaus ir Girėno g.  6,
Nuo 2020-08-01 iki 2020-08-31 d. nuo 800 val. iki 1800 val.
 
Kasa Nr. 5   Kniaudiškių g. 67, Kasa Nr. 8   Respublikos g. 38
Nuo 2020-08-01 iki 2020-08-31 d. nuo 800 val. iki 1700 val., pietų pertrauka nuo 1200 val. iki 1300 val.

2020-07-29

Rinkliavų surinkimo kasų darbo laikas

Kasa Nr. 1   Vilties g. 20A, Kasa Nr. 4   Beržų g. 48, Kasa Nr. 6   Nemuno g. 77, Kasa Nr. 7   Aukštaičių g. 4,

Nuo 2020-07-01 iki 2020-07-15 d. nuo 800 val. iki 1700 val., pietų pertrauka nuo 1200 val. iki 1300 val.

Nuo 2020-07-16 iki 2020-07-31 d. nuo 800 val. iki 1800 val.
 
Kasa Nr. 2   Vilniaus g. 25A, Kasa Nr. 3  Dariaus ir Girėno g.  6,
Nuo 2020-07-01 iki 2020-07-31 d. nuo 800 val. iki 1800 val.
 
Kasa Nr. 5   Kniaudiškių g. 67, Kasa Nr. 8   Respublikos g. 38,

Nuo 2020-07-01 iki 2020-07-31 d. nuo 800 val. iki 1700 val., pietų pertrauka nuo 1200 val. iki 1300 val.

2020-06-26

Dėl lankytojų aptarnavimo bendrovėje 

Nuo 2020-06-01 lankytojai, atvykę į bendrovę adresu Beržų g. 48, Panevėžyje bus priimami  pirmame aukšte įrengtoje lankytojų priėmimo patalpoje. Su bendrovės specialistais galima susisiekti, naudojantis skelbiamais bendrovės vidaus telefonais, o esant būtinybei, tiesioginiu kontaktu.

2020-06-01

Dėl AB „Panevėžio butų ūkis“ dividendų paskyrimo ir mokėjimo tvarkos už 2019 m.

2020 m. balandžio 28 d. įvykęs visuotinis AB „Panevėžio butų ūkis“(kodas 147146714) akcininkų susirinkimas nusprendė paskirstyti 2019 m. Bendrovės pelną ir skirti 0,007565 Eur dividendų vienai akcijai.

Dividendus gaus tie asmenys, kurie dešimtos darbo dienos po sprendimą dėl dividendų mokėjimo priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje, t. y. 2020 m. gegužės 13 d. bus AB „Panevėžio butų ūkis“ akcininkai.

Nuo 2020 m. gegužės 20 d. dividendai bus mokami akcininkams, atskaičius gyventojų pajamų mokestį pagal LR įstatymus, AB „Panevėžio butų ūkis“ kasoje adresu Beržų g. Nr. 48 arba pateikus prašymą kartu su asmens dokumento kopija, dividendai bus pervesti į akcininko nurodytą bet kurio banko asmeninę atsiskaitomąją sąskaitą. Prašymus galite pateikti raštu AB „Panevėžio butų ūkis“ Beržų g. Nr. 48 LT-36145 laišku ar palikdami dokumentus bendrovės pašto dėžutėje, arba elektroniniu paštu info@pbu.lt.

2020-05-08

                     
Dėl Butų ūkio tarnybos Nr. 2 adreso pakeitimo
 
Nuo 2020-05-11 Butų ūkio tarnyba Nr.2 persikelia į patalpas adresu Beržų g. 48, Panevėžyje, antras  korpusas, antras aukštas.

2020-05-07

 

Dėl remonto darbų

 

Gegužės mėnesį sudarant Rangos darbų sutartį bendrastatybiniams darbams (nuogrindos atnaujinimas, gerbūvio sutvarkymas, laiptinių dažymas, laiptų pakopų, aikštelių aptaisymas trinkelėmis), taikoma iki 10 % nuolaida nuo sąmatinės vertės. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis tel. (8 45) 43 24 01, (8 45) 43 24 19. Gyventojų ir pirmininkų patogumui prašymus dėl remonto darbų galite pateikti elektroniniu paštu info@pbu.lt arba b.gaveniene@pbu.lt

 

2020-04-05

 

Dėl rinkliavų kasų veiklos atnaujinimo

Bendrovė nuo 2020 m. balandžio 27 d. atnaujina rinkliavų surinkimo kasų veiklą šiose kasose:

Respublikos g. 38

Vilties g. 20a

Kasų darbo laikas karantino laikotarpiu: nuo 800 val. iki 1700 val.

Pietų pertrauka nuo 1200 val. iki 1300 val.

Rizikos grupėms priklausantiems asmenims nerekomenduojama lankytis kasoje.

Rekomenduojame atsiskaityti bankinėmis kortelėmis.

 

2020-04-24

 

Dėl rinkliavų kasų veiklos atnaujinimo

 

Bendrovė nuo 2020 m. balandžio 20 d. atnaujina rinkliavų surinkimo kasų veiklą šiose kasose:

Beržų g. 48;

Dariaus ir Girėno g. 6;

Nemuno g. 77; 

Vilniaus g. 25a.

Kasų darbo laikas karantino laikotarpiu: nuo 800 val. iki 1700 val.

Pietų pertrauka nuo 1200 val. iki 1300 val.

Klientų dėmesiui! Saugant savo ir kitų sveikatą, klientų prašome dėvėti būtinas apsaugos priemones. Jų neturintys, į kasą bus neįleidžiami.

Taip pat prašome eilėje laikytis saugaus, ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo vienas nuo kito.

Į kasas bus įleidžiama po vieną žmogų.

Kas 2 val. bus vykdoma 10 min. kasos patalpų dezinfekcija, todėl tuo metu žmonės į kasą bus neįleidžiami.

Labai prašome laikytis asmens higienos taisyklių (kosėjimo, čiaudėjimo etiketo, rankų higienos, vengti rankomis liesti veidą).

2020-04-16

Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas peržiūrėti

2020-04-16

Dėl gyvenamųjų namų ir statinių kasmetinių apžiūrų

Atsižvelgdami į pasaulinę COVID-19 pandemiją ir pirmą kartą Lietuvoje paskelbtą karantiną (2020 m. kovo 14 d. LR  Vyriausybės nutarimu dėl karantino Lietuvos Respublikoje paskelbimo Nr. 207), saugant savo ir kitų gyventojų sveikatą, gyvenamųjų namų ir statinių kasmetinių apžiūrų atlikimo laikas nukeliamas iki  karantino pabaigos.

2020-04-07

● Patalpų dezinfekavimas

Daugiabučių namų valdytojai gali kreiptis į šias reikiamus sertifikatus turinčias įmones: "Dezinfa" (tel.: 8 700 44000), "Velmora" (tel.: 8 630 24388), "Cleaning Service" (tel.: 8 603 66855, 8 603 66856), "Mega švara" (tel.: 8 606 62760), "Profilaktinė dezinfekcija" (tel.: 8 41 523836, 8 612 27380).

2020-03-31

Dariaus ir Girėno g. Prekyvietės “Žara”  lankytojams 

Paskelbus visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje karantiną, siekiant stabdyti koronaviruso  COVID-19 plitimo grėsmes, saugant savo ir kitų pirkėjų sveikatą,  prašome lankytojų, karantino laikotarpiu, perkant produktus turgavietėje, eilėse laikytis saugaus ne mažesniu kaip 2 metrų atstumu nuo kitų lankytojų.   Atkreipiame dėmesį, kad lankytojai privalo laikytis asmens higienos taisyklių (kosėjimo, čiaudėjimo etiketo, rankų higienos).

2020-03-31

Mokesčių mokėtojams

Rinkliavų  surinkimo kasos nuo 2020-03-17 10 val. iki karantino pabaigos nedirbs. Sąskaitas apmokėti galite naudodamiesi elektroninės bankininkystės paslaugomis, o pasibaigus karantinui, bendrovės kasose. Delspinigiai už nesumokėtus mokesčius nebus skaičiuojami. Pageidaujantiems AB „Panevėžio butų ūkis“ sąskaitas galime išsiųsti el. paštu. Iškilus neaiškumams, kreiptis tel.: 8 45 432297 el. p. k.tamosiuniene@pbu.lt arba 8 45 432409 el.p. l.giniotiene@pbu.lt.

2020-03-17

Bendrovės darbo organizavimas karantino laikotarpiu

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijas ir paskelbtą šalyje karantiną, siekiant užtikrinti bendrovės darbuotojų sveikatos apsaugą 2020-05-08; 2020-05-15; 2020-05-22; 2020-05-29 bendrovė dirbs nuo 730 val. iki 1200  val.

Atsižvelgiant į LR sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijas ir paskelbtą šalyje karantiną, siekiant išvengti virusinių infekcijų plitimo COVID-19 pandemijos metu  bei užtikrinti Bendrovėje ir jos padaliniuose teikiamų paslaugų tęstinumą, informuojame, kad nuo 2020-03-16 iki 2020-05-31 darbą organizuojame  nuotoliniu būdu ir ribojame susitikimus bei stabdome lankytojų priėmimą uždarose patalpose. Prašome visais Jums iškilusiais klausimais kreiptis telefonu arba el. paštu.

Direktorius

v.zukauskas@pbu.lt

8-45 432217

Administracijos sekretorė info@pbu.lt 8-45 432217

Personalo specialistė

v.barciene@pbu.lt

8-45 432408

Juriskonsultė

l.voriene@pbu.lt

8-45 432408

Gamybos skyriaus vadovė b.gaveniene@pbu.lt

8-45 432401

Vyriausioji buhalterė k.tamosiuniene@pbu.lt

8-45 432297

Skaičiavimo centras skaiciavimocentras@pbu.lt 8-45 432839
Pastatų ūkio skyriaus vadovas m.liutkus@pbu.lt 8-45 586034
Pastatų ūkio skyriaus buhalterė a.zavackiene@pbu.lt 8-45 432423
Pastatų ūkio skyriaus buhalterė g.cizikiene@pbu.lt 8-45 432211
Klientų informavimo specialistė d.uzdriene@pbu.lt

8-45 432211

Pažymos dėl  butų pardavimo išduodamos buto savininkui pateikus prašymą el.paštu.

Butų ūkio tarnyba Nr.1    
  tarnyba1@pbu.lt

8-45 584230

  i.grigaliunas@pbu.lt

8-45 584269

  r.sauciuveniene@pbu.lt

8-45 584269

  v.valkuniene@pbu.lt

8-45 584260

  j.kralikaite@pbu.lt

8-45 584260

     
Butų ūkio tarnyba Nr.2    
  tarnyba2@pbu.lt

8-45 431148

  d.zirkauskas@pbu.lt

8-45 431148

  r.oksas@pbu.lt

8-45 433775

  s.saltiene@pbu.lt

8-45 432045

  t.matiliunaite@pbu.lt

8-45 432045

     
Butų ūkio tarnyba Nr.3    
  tarnyba3@pbu.lt

8-45 526781

  m.dilys@pbu.lt

8-45 526888

  j.jukneviciene@pbu.lt

8-45 526888

  a.mikniene@pbu.lt

8-45 526181

  v.kiseliauskiene@pbu.lt

8-45 526181

Butų ūkio tarnybose santechnikų ir elektrikų paslaugos bus teikiamos tik avariniu atveju.

Avarinė tarnyba dirbs įprastiniu grafiku.

2020-03-16

 


Rekvizitai Administracija, avarinė tarnyba–Beržų g. 48 Darbo laikas: A.s. LT54 7044 0600 0266 2940 AB SEB b.
AB „Panevėžio butų ūkis“, Beržų g. 48,  Butų ūkio tarnyba Nr.1–Vilties g. 20A I – IV    7.30-16.15 A.s. LT75 7300 0100 9446 0022 "Swedbank", AB
Tel.:8-45 432217, Butų ūkio tarnyba Nr.2–Beržų g. 48, II korpusas V          7.30-15.00 A.s. LT68 4010 0412 0001 0214 Luminor Bank AB
El.paštas info@pbu.lt Butų ūkio tarnyba Nr.3–Dariaus ir Girėno g. 6 Pietūs  11.30-12.00 A.s. LT75 7290 0000 0446 7754 AB Citadele b.