AB Panevėžio butų ūkis 


   3Atgal   3 Pradžia

 

Pirkimai

Pirkimų tvarkos aprašas

Pirkimų planai

Įvykę pirkimai

Investicijų planas

 

 

PATVIRTINTA
Bendrovės valdybos posėdžio 2018-02-12 protokolu Nr. 6 –2
3 priedas  

AB „PANEVĖŽIO BUTŲ ŪKIS“ VEIKLOS PLĖTROS INVESTICIJŲ PLANAS 2018  METAMS 

 

Eil. Nr.

Veiklos plėtros kryptys

Investicijų suma be PVM (EUR)

1.

Bendrovės pastatų bendrųjų konstrukcijų, inžinerinės įrangos ir patalpų remontas

10816

1.1.

Beržų g. 48

2095

1.2.

Vilties g. 20 A

400

1.3.

Vilniaus g. 25A

4691

1.4.

Dariaus ir Girėno g. 6

1351
1.5. Aukštaičių g. 80 1929

1.6.

Turgavietės

350

2.

Kompiuterinės įrangos įsigijimas, programų atnaujinimas ir plėtra

16000

3.

Ilgalaikio materialaus turto įsigijimas ir atnaujinimas

5000

4.

Personalo kvalifikacijos kėlimas

3000

5.

Darbo saugos priemonių įsigijimas

9200

6.

Viešieji ryšiai

2500

Iš viso:

46516

 

PATVIRTINTA
Bendrovės valdybos posėdžio 2018-02-12 protokolu Nr. 6 –2
2 priedas  

AB „PANEVĖŽIO BUTŲ ŪKIS“ 2017  METŲ VEIKLOS PLĖTROS INVESTICIJŲ PLANO ĮVYKDYMAS

Eil. Nr.

Veiklos plėtros kryptys

Investicijų suma be PVM (EUR)

1.

Bendrovės pastatų bendrųjų konstrukcijų, inžinerinės įrangos ir patalpų remontas

27173

1.1.

Beržų g. 48

11988

1.2.

Vilties g. 20 A

5369

1.3.

Vilniaus g. 25A

6627

1.4.

Dariaus ir Girėno g. 6

2147
1.5. Turgavietės 220

1.6.

Nemuno g. 77 kasa

822

2.

Kompiuterinės įrangos įsigijimas, programų atnaujinimas ir plėtra

2202

3.

Ilgalaikio materialaus turto įsigijimas ir atnaujinimas

11122

4.

Personalo kvalifikacijos kėlimas

2230

5.

Darbo saugos priemonių įsigijimas

9244

6.

Viešieji ryšiai

1979

Iš viso:

53950

 

 PATVIRTINTA
Bendrovės valdybos posėdžio 2017-02-14 protokolu Nr. 6 –1
2 priedas  

AB „PANEVĖŽIO BUTŲ ŪKIS“ VEIKLOS PLĖTROS INVESTICIJŲ PLANAS 2017  METAMS 

Eil. Nr.

Veiklos plėtros kryptys

Investicijų suma be PVM (EUR)

1.

Bendrovės pastatų bendrųjų konstrukcijų, inžinerinės įrangos ir patalpų remontas

27400

1.1.

Beržų g. 48

14000

1.2.

Vilties g. 20 A

6200

1.3.

Vilniaus g. 25A

3300

1.4.

Dariaus ir Girėno g. 6

3400

1.5.

Turgavietės

500

2.

Kompiuterinės įrangos įsigijimas, programų atnaujinimas ir plėtra

15000

3.

Ilgalaikio materialaus turto įsigijimas ir atnaujinimas

18100

4.

Personalo kvalifikacijos kėlimas

3000

5.

Darbo saugos priemonių įsigijimas

9200

6.

Viešieji ryšiai

3000

Iš viso:

75700

 

PATVIRTINTA
Bendrovės valdybos posėdžio 2017-02-14 protokolu Nr. 6 –1
1 priedas  

AB „PANEVĖŽIO BUTŲ ŪKIS“ 2016  METŲ VEIKLOS PLĖTROS INVESTICIJŲ PLANO ĮVYKDYMAS

Eil. Nr.

Veiklos plėtros kryptys

Investicijų suma be PVM (EUR)

1.

Bendrovės pastatų bendrųjų konstrukcijų, inžinerinės įrangos ir patalpų remontas

14055

1.1.

Beržų g. 48

9450

1.2.

Vilties g. 20 A

-

1.3.

Vilniaus g. 25A

3015

1.4.

Dariaus ir Girėno g. 6

1430

1.5.

Turgavietės

160

2.

Kompiuterinės įrangos įsigijimas, programų atnaujinimas ir plėtra

2500

3.

Ilgalaikio materialaus turto įsigijimas ir atnaujinimas

10185

4.

Personalo kvalifikacijos kėlimas

2370

5.

Darbo saugos priemonių įsigijimas

6840

6.

Viešieji ryšiai

2779

 

Iš viso:

38729

 

PATVIRTINTA
Bendrovės valdybos posėdžio 2016-11-15 protokolu Nr. 6 - 10
1 priedas  

AB „PANEVĖŽIO BUTŲ ŪKIS“ 2016  METŲ VEIKLOS PLĖTROS INVESTICIJŲ PLANAS (patikslintas)

Eil.Nr.

Veiklos plėtros kryptys

Investicijų suma be PVM (EUR)

1.

Bendrovės pastatų bendrųjų konstrukcijų, inžinerinės įrangos ir patalpų remontas

13800

1.1.

Beržų g. 48

10000

1.2.

Vilties g. 20 A

-

1.3.

Vilniaus g. 25A

2600

1.4.

Dariaus ir Girėno g. 6

1000

1.5.

Turgavietės

200

2.

Kompiuterinės įrangos įsigijimas, programų atnaujinimas ir plėtra

5000

3.

Ilgalaikio materialaus turto įsigijimas ir atnaujinimas

8000

4.

Personalo kvalifikacijos kėlimas

3500

5.

Darbo saugos priemonių įsigijimas

8700

6.

Viešieji ryšiai

3000

 

Iš viso:

42000

 

PATVIRTINTA
Bendrovės valdybos posėdžio 2016-02-29 protokolu Nr. 6 –1
2 priedas  

AB „PANEVĖŽIO BUTŲ ŪKIS“ VEIKLOS PLĖTROS INVESTICIJŲ PLANAS  2016  METAMS   

Eil. Nr.

Veiklos plėtros kryptys

Investicijų suma be PVM (EUR)

1.

Bendrovės pastatų bendrųjų konstrukcijų, inžinerinės įrangos ir patalpų remontas

57450

1.1.

Beržų g. 48

44100

1.2.

Vilties g. 20 A

3700

1.3.

Vilniaus g. 25A

4800

1.4.

Dariaus ir Girėno g. 6

4050

    1.5.

Turgavietės

800

2.

Kompiuterinės įrangos įsigijimas, programų atnaujinimas ir plėtra

13000

3.

Ilgalaikio materialaus turto įsigijimas ir atnaujinimas

8000

4.

Personalo kvalifikacijos kėlimas

3500

5.

Darbo saugos priemonių įsigijimas

9000

6.

Viešieji ryšiai

3000

 

Iš viso:

93950

  

PATVIRTINTA
Bendrovės valdybos posėdžio 2016-02-29 protokolu Nr. 6 –1
1 priedas  

BENDROVĖS VEIKLOS PLĖTROS INVESTICIJŲ PLANO ĮVYKDYMAS PER 2015 METUS

Eil. Nr.

Veikos plėtros kryptys

Investicijų suma be PVM (EUR)

1.

Bendrovės pastatų bendrųjų konstrukcijų, inžinerinės įrangos ir patalpų remontas

25221

1.1.

Beržų g. 48

17161

1.2.

Vilties g. 20 A

468

1.3.

Vilniaus g. 25A

600

1.4.

Dariaus ir Girėno g. 6

6632

1.5.

Turgavietės

360

2.

Kompiuterinės įrangos įsigijimas, programų atnaujinimas ir plėtra

8738

3.

Ilgalaikio materialaus turto (transporto priemonės, įrenginiai) įsigijimas ir atnaujinimas

34539

4.

Personalo kvalifikacijos kėlimas

2814

5.

Darbo saugos priemonių įsigijimas

8427

6.

Viešieji ryšiai

2539

 

Iš viso:

82278

 

PATVIRTINTA
Bendrovės valdybos posėdžio 2015-02-05 protokolu Nr. 6 –2
2 priedas  

AB „PANEVĖŽIO BUTŲ ŪKIS“ VEIKLOS PLĖTROS INVESTICIJŲ PLANAS 2015  METAMS   

Eil.Nr.

Veiklos plėtros kryptys

Investicijų suma be PVM(EUR)

1.

Bendrovės pastatų bendrųjų konstrukcijų, inžinerinės įrangos ir patalpų remontas

27850

1.1.

Beržų g. 48

18500

1.2.

Vilties g. 20 A

1000

1.3.

Vilniaus g. 25A

2150

1.4.

Dariaus ir Girėno g. 6

5200

1.5.

Turgavietės „Žara“

2000

2.

Kompiuterinės įrangos įsigijimas, programų atnaujinimas ir plėtra

9000

3.

Ilgalaikio materialaus turto (transporto priemonės, įrenginiai) įsigijimas ir atnaujinimas

33450

4.

Personalo kvalifikacijos kėlimas

4300

5.

Darbo saugos priemonių įsigijimas

7300

6.

Viešieji ryšiai

2500

 

Iš viso:

85400

 


Rekvizitai Administracija, avarinė tarnyba–Beržų g. 48 Darbo laikas: A.s. LT54 7044 0600 0266 2940 AB SEB b.
AB „Panevėžio butų ūkis“, Beržų g. 48,  Butų ūkio tarnyba Nr.1–Vilties g. 20A I – IV    7.30-16.15 A.s. LT75 7300 0100 9446 0022 "Swedbank", AB
Tel.:8-45 432217, faksas 8-45 437671 Butų ūkio tarnyba Nr.2–Vilniaus g. 25A V          7.30-15.00 A.s. LT68 4010 0412 0001 0214 AB DNB b.
El.paštas info@pbu.lt Butų ūkio tarnyba Nr.3–Dariaus ir Girėno g. 6 Pietūs  11.30-12.00 A.s. LT75 7290 0000 0446 7754 AB Citadele b.