AB Panevėžio butų ūkis 


   3Atgal   3 Pradžia

 

Politika

Įstatai

Strateginės veiklos planas

Investicijų planas

Finansinės ataskaitos  

Darbo užmokestis  

Suteikta parama   

Paramos skyrimo tvarka

 

           
PATVIRTINTA
Bendrovės valdybos posėdžio 2020-02-21 protokolu Nr. 6 –2

 AB „PANEVĖŽIO BUTŲ ŪKIS“ VEIKLOS PLĖTROS INVESTICIJŲ PLANAS 2020  METAMS 

Eil. Nr.

Veiklos plėtros kryptys

Investicijų suma be PVM(EUR)

1.

Bendrovės pastatų bendrųjų konstrukcijų, inžinerinės įrangos ir patalpų remontas

45145

1.1.

Beržų g. 48

37625

1.2.

Vilties g. 20 A

870

1.3.

Dariaus ir Girėno g. 6

4000

1.4.

Mokesčių surinkimo kasų remontas

2450

1.5.

Turgavietės stoginės

200

2.

Kompiuterinės įrangos įsigijimas, programų atnaujinimas ir plėtra

18000

3.

Ilgalaikio materialaus turto įsigijimas ir atnaujinimas

30000

4.

Personalo kvalifikacijos kėlimas

5000

5.

Darbo saugos priemonių įsigijimas

7300

6.

Viešieji ryšiai

5000

 

Iš viso:

110445

 AB „PANEVĖŽIO BUTŲ ŪKIS“ 2019  METŲ VEIKLOS PLĖTROS INVESTICIJŲ PLANO ĮVYKDYMAS

Eil.

Nr.

Veiklos plėtros kryptys

Investicijų plano įvykdymas(be PVM (Eur)

1.

Bendrovės pastatų bendrųjų konstrukcijų, inžinerinės įrangos ir patalpų remontas

15399

1.1.

Vilties g.20 A

2263

1.2.

Vilniaus g. 25A

2229

1.3.

Dariaus ir Girėno g. 6 administracinio pastato konsolės apdaila

556

1.4.

Nemuno g. 77 kasoje linoleumo dangos dalinis keitimas

-

1.5.

Dariaus ir Girėno g. 6 kasoje linoleumo dangos dalinis keitimas

-

1.6.

Beržų g.48

10098

1.7.

Turgaviečių remontas

253

2.

Kompiuterinės įrangos įsigijimas, programų atnaujinimas ir plėtra

26520

3.

Ilgalaikio materialaus turto įsigijimas ir atnaujinimas

9383

4.

Personalo kvalifikacijos kėlimas

3295

5.

Darbo saugos priemonių įsigijimas

5358

6.

Viešieji ryšiai

2720

 

Iš viso:

62675

              

PATVIRTINTA
Bendrovės valdybos posėdžio 2019-02-12 protokolu Nr. 6 –2
2 priedas  

 AB „PANEVĖŽIO BUTŲ ŪKIS“ VEIKLOS PLĖTROS INVESTICIJŲ PLANAS 2019  METAMS  

Eil. Nr.

Veiklos plėtros kryptys

Investicijų suma be PVM(EUR)

1.

Bendrovės pastatų bendrųjų konstrukcijų, inžinerinės įrangos ir patalpų remontas

5000

1.1.

Vilties 20 A

1480

1.2.

Vilniaus 25A

2610

1.3.

Dariaus ir Girėno 6

370

1.4.

Dariaus ir Girėno 6 kasa

150

1.5.

Nemuno 77 kasa

140

1.6.

Turgavietės stoginės

250

2.

Kompiuterinės įrangos įsigijimas, programų atnaujinimas ir plėtra

29000

3.

Ilgalaikio materialaus turto įsigijimas ir atnaujinimas

7000

4.

Personalo kvalifikacijos kėlimas

3000

5.

Darbo saugos priemonių įsigijimas

8000

6.

Viešieji ryšiai

3000

 

Iš viso:

55000


Rekvizitai Administracija, avarinė tarnyba–Beržų g. 48 Darbo laikas: A.s. LT54 7044 0600 0266 2940 AB SEB b.
AB „Panevėžio butų ūkis“, Beržų g. 48,  Butų ūkio tarnyba Nr.1–Vilties g. 20A I – IV    7.30-16.15 A.s. LT75 7300 0100 9446 0022 "Swedbank", AB
Tel.:8-45 432217, Butų ūkio tarnyba Nr.2–Beržų g. 48, II korpusas V          7.30-15.00 A.s. LT68 4010 0412 0001 0214 Luminor Bank AB
El.paštas info@pbu.lt Butų ūkio tarnyba Nr.3–Dariaus ir Girėno g. 6 Pietūs  11.30-12.00 A.s. LT75 7290 0000 0446 7754 AB Citadele b.