AB Panevėžio butų ūkis 


   3Atgal   3 Pradžia

 

AB„Panevėžio butų ūkis“ organizacinė struktūra

         

            Akcininkai, stebėtojų taryba, valdyba 

AB„Panevėžio butų ūkis“ įstatinis kapitalas 650980,11 Eur. Jį sudaro 2244759 paprastosios vardinės akcijos. Viena akcijos nominali vertė yra 0,29 Eur. Pagrindinė bendrovės akcininkė - Panevėžio miesto savivaldybė, valdanti 1742937 akcijas, kurios sudaro 77,64 proc. įstatinio kapitalo. Kita įstatinio kapitalo dalis 22,36 proc. pasiskirsto fiziniams ir juridiniams asmenims.

Stebėtojų taryba:

Petras Luomanas, pirmininkas
Arūnas Balčiūnas, narys 
Tomas Josas, narys

 Valdyba:

Vidmantas Žukauskas, pirnininkas
Albertas Dragūnas, narys
Jolanta Petrauskė, narė
Arvydas Šatas, narys

           Administracija:

Vidmantas Žukauskas, direktorius
Kristina Tamošiūnienė, vyriausioji buhalterė.

Rekvizitai Administracija, avarinė tarnyba–Beržų g. 48 Darbo laikas: A.s. LT54 7044 0600 0266 2940 AB SEB b.
AB „Panevėžio butų ūkis“, Beržų g. 48,  Butų ūkio tarnyba Nr.1–Vilties g. 20A I – IV    7.30-16.15 A.s. LT75 7300 0100 9446 0022 "Swedbank", AB
Tel.:8-45 432217, faksas 8-45 437671 Butų ūkio tarnyba Nr.2–Vilniaus g. 25A V          7.30-15.00 A.s. LT68 4010 0412 0001 0214 Luminor Bank AB
El.paštas info@pbu.lt Butų ūkio tarnyba Nr.3–Dariaus ir Girėno g. 6 Pietūs  11.30-12.00 A.s. LT75 7290 0000 0446 7754 AB Citadele b.