AB Panevėžio butų ūkis 


   3Atgal   3 Pradžia

 

Pirkimai

Pirkimų tvarkos aprašas

Pirkimų planai

Įvykę pirkimai

Investicijų planas

 

 

                 PATVIRTINTA

                 Pirkimo komisijos posėdžio 2017-01-06

                 Protokolu Nr. PPK- 1

        AB „Panevėžio butų ūkis“  biuro, kanceliarinių prekių, kompiuterinės technikos, bankų ir kasų aptarnavimo paslaugų, programinės įrangos planuojamų  pirkimų  planas  2017 metams 

Eil. Nr.

Pirkimo objektas

Numatoma pirkimų vertė,eurais

Planuojama pirkimų pradžia

Pirkimų iniciatorius

Vykdytojas

1.

Kompiuteriai, kompiuterinė  įranga ir reikmenys

5 000,-

Pagal poreikį

Rasa Grikietienė

Rasa Grikietienė

2.

Biuro, skaičiavimo įranga, kanceliarinės prekės ir buitiniai prietaisai

20 000,-

Pagal poreikį

Laima Giniotienė

Laima Giniotienė

3.

Bankų ir kasų aptarnavimo paslaugos

2 000,-

Pagal poreikį

Kristina Tamošiūnienė

Kristina Tamošiūnienė

4.

Programos

10 000,-

Pagal poreikį

Zenonas Sadzevičius

Zenonas Sadzevičius

SUDERINTA
AB „Panevėžio butų ūkis“
direktorius Gintaras Ruzgys
2017 m. sausio mėn.06 d.

                 PATVIRTINTA

                 Pirkimo komisijos posėdžio 2017-01-12

                 Protokolu Nr. PPG- 1

AB „PANEVĖŽIO BUTŲ ŪKIS“ GAMYBOS IR VIDAUS VARTOJIMUI REIKALINGŲ MEDŽIAGŲ, DETALIŲ, ĮRENGIMŲ, MAŠINŲ, TRANSPORTO PRIEMONIŲ, NAFTOS PRODUKTŲ, STATYBOS, REMONTO, DRAUDIMO PASLAUGŲ PIRKIMŲ PLANAS 2017 METAMS

Eil. Nr.

Pirkimo pavadinimas

Planuojama pirkimų vertė(EUR) 

Planuojama pirkimų pradžia 

Pirkimo būdas

Vykdytojas

1.

Automobilių ir mechanizmų kuras 2017 metams

~ 48500

2016-12 mėn.

Kainų apklausa raštu

Komisija

2.

Stogo danga

~10500

2017-03,09 mėn.

Kainų apklausa raštu

Komisija

3.

Stogo apšiltinimo medžiaga

~ 6500

2017-03,08 mėn.

Kainų apklausa raštu

Komisija

4.

Santechninės ir elektros prekės

~ 91000

2017 mėn.

Kainų apklausa raštu

Pirkimų organizatorius

5.

Mediena

~ 4500

2017 m.

Žodinė apklausa

Pirkimų organizatorius

6.

Statybinės medžiagos

~ 70000

2017-05 mėn.

Kainų apklausa raštu

Pirkimų organizatorius

7.

G/B gaminiai, betonas, skiediniai, smėlis, žvyras

~ 9050

2017-04,11 mėn.

Žodinė apklausa

Pirkimų organizatorius

8.

Šilumos punkto įranga

~23000

2017 m.

Kainų apklausa raštu

Pirkimų organizatorius

9.

Draudimo paslaugos

~ 5700

2017-04,05mėn.

Kainų apklausa raštu

Komisija

10.

Autodetalės, autoserviso paslaugos

~ 11000

2017-01, 12 mėn.

Žodinė apklausa

Pirkimų organizatorius

11.

Transporto priemonių įsigijimas

~10000

2017 m.

Kainų apklausa raštu

Komisija

12.

Asmens apsaugos ir kitos su saugiu darbu susijusios priemonės

~ 5650

2017, 01 mėn.

Kainų apklausa raštu

Komisija

13.

Mažosios mechanizacijos priemonės

~ 4500

2017 m.

Kainų apklausa raštu

Komisija

                                   

SUDERINTA
AB „Panevėžio butų ūkis“
direktorius Gintaras Ruzgys
2017 m. sausio mėn.11 d.

             PATVIRTINTA

             Pirkimo komisijos posėdžio 2016-01-04

             Protokolu Nr. PP

AB „PANEVĖŽIO BUTŲ ŪKIS“ BIURO, KANCELIARINIŲ PREKIŲ, KOMPIUTERINĖS TECHNIKOS, BANKŲ IR KASŲ APTARNAVIMO PASLAUGŲ, PROGRAMINĖS ĮRANGOS PLANUOJAMŲ PIRKIMŲ PLANAS 2016 METAMS 

Eil.    Nr.

Pirkimo objektas

Numatoma pirkimų vertė, eurais

Planuojama pirkimų   pradžia

Pirkimų iniciatorius

Vykdytojas

1.

Kompiuterinė įranga ir reikmenys

2 000,-

Pagal poreikį

Rasa Grikietienė

Rasa Grikietienė

2.

Biuro, skaičiavimo įranga, kanceliarinės prekės ir buitiniai prietaisai

18 000,-

Pagal poreikį

Laima Giniotienė

Laima Giniotienė

3.

Bankų ir kasų aptarnavimo paslaugos

1 000,-

Pagal poreikį

Kristina Tamošiūnienė

Kristina Tamošiūnienė

4.

Programos

5 000,-

Pagal poreikį

Zenonas Sadzevičius

Zenonas Sadzevičius

 

SUDERINTA
AB „Panevėžio butų ūkis“
direktorius Gintaras Ruzgys
2016 m. sausio mėn.04 d.

                 PATVIRTINTA

                 Pirkimo komisijos posėdžio 2016-02-04

                 Protokolu Nr. PPG- 1

AB „PANEVĖŽIO BUTŲ ŪKIS“ GAMYBOS IR VIDAUS VARTOJIMUI REIKALINGŲ MEDŽIAGŲ, DETALIŲ, ĮRENGIMŲ, MAŠINŲ, TRANSPORTO PRIEMONIŲ, NAFTOS PRODUKTŲ, STATYBOS, REMONTO, DRAUDIMO PASLAUGŲ PIRKIMŲ PLANAS 2016 METAMS 

Eil. Nr.

Pirkimo pavadinimas

Planuojama pirkimų vertė(EUR) 

Planuojama pirkimų pradžia

Pirkimo būdas

Vykdytojas

1.

Automobilių ir mechanizmų kuras 2016 metams

~ 50000

2015-01 mėn.

Kainų apklausa raštu

Komisija

2.

Stogo danga

~14500

2016-05,09 mėn.

Kainų apklausa raštu

Komisija

3.

Stogo apšiltinimo medžiaga

~ 2695

2016-04 mėn.

Kainų apklausa raštu

Komisija

4.

Santechninės ir elektros prekės

~ 77820

2016-01mėn.

Kainų apklausa raštu

Pirkimų organizatorius

5.

Mediena

~ 2200

2016 m.

Žodinė apklausa

Pirkimų organizatorius

6.

Statybinės medžiagos

~ 72000

2016-05 mėn.

Kainų apklausa raštu

Pirkimų organizatorius

7.

G/B gaminiai, betonas, skiediniai

~ 10464

2016-04,11 mėn.

Žodinė apklausa

Pirkimų organizatorius

8.

Šilumos punkto įranga

~61635

2016 m.

Kainų apklausa raštu

Pirkimų organizatorius

9.

Draudimo paslaugos

~ 4356

2016-04,05mėn.

Kainų apklausa raštu

Komisija

10.

Krovininės transporto priemonės įsigijimas

~ 5500

2016 m.

Kainų apklausa žodžiu

Komisija

11.

Asmens apsaugos ir kitos su saugiu darbu susijusios priemonės

~ 5670

2016-05 mėn.

Kainų apklausa raštu

Komisija

12.

Mažosios mechanizacijos priemonės

~ 2050

2016 m.

Kainų apklausa raštu

Komisija

 

SUDERINTA
AB „Panevėžio butų ūkis“
direktorius Gintaras Ruzgys
2016 m. vasario mėn.04 d.

         PATVIRTINTA

         Pirkimo komisijos posėdžio 2015-02-09

         Protokolu Nr. PPK- 1

AB „PANEVĖŽIO BUTŲ ŪKIS“ BIURO, KANCELIARINIŲ PREKIŲ, KOMPIUTERINĖS TECHNIKOS PREKIŲ, BANKŲ IR KASŲ APTARNAVIMO PASLAUGŲ, PROGRAMINĖS ĮRANGOS IR KITŲ ŠIOS GRUPĖS PREKIŲ, DARBŲ IR PASLAUGŲ PIRKIMŲ PLANAS 2015 METAMS 

Eil. Nr.

Pirkimo objektas

Numatoma pirkimų vertė (EUR)

Planuojama pirkimų pradžia

Pirkimo būdas

Vykdytojas

1.

Kompiuterinė įranga ir reikmenys

2 500,-

Pagal poreikį

Kainų apklausa raštu

Rasa Grikietienė

2.

Biuro, kanceliarinės prekės

14 500,-

Pagal poreikį

Žodinė apklausa 

Laima Giniotienė

3.

Bankų ir kasų aptarnavimas

2 000,-

Pagal poreikį

Kainų apklausa raštu

Kristina Tamošiūnienė

4.

Programos

4 500,-

Pagal poreikį

Kainų apklausa raštu

Zenonas Sadzevičius

 

SUDERINTA
AB „Panevėžio butų ūkis“
direktorius Gintaras Ruzgys
2015 m. vasario mėn.10 d.

            PATVIRTINTA

            Pirkimo komisijos posėdžio 2015-02-09

            Protokolu Nr. PPG- 1

                                         AB „PANEVĖŽIO BUTŲ ŪKIS“ GAMYBOS IR VIDAUS VARTOJIMUI REIKALINGŲ MEDŽIAGŲ, DETALIŲ, ĮRENGIMŲ, MAŠINŲ, TRANSPORTO PRIEMONIŲ, NAFTOS PRODUKTŲ, STATYBOS, REMONTO, DRAUDIMO PASLAUGŲ PIRKIMŲ PLANAS 2015 METAMS 

Eil. Nr.

Pirkimo pavadinimas

Planuojama pirkimų vertė(EUR) 

Planuojama pirkimų pradžia 

Pirkimo būdas

Vykdytojas

1.

Automobilių ir mechanizmų kuras 2015 metams

~ 43500

2014-12 mėn.

Kainų apklausa raštu

Komisija

2.

Stogo danga

~14500

2015-05,09 mėn.

Kainų apklausa raštu

Komisija

3.

Stogo apšiltinimo medžiaga

~ 2695

2015-04 mėn.

Kainų apklausa raštu

Komisija

4.

Santechninės ir elektros prekės

~ 6000

2015-05 mėn.

Kainų apklausa raštu

Komisija

5.

Mediena

~ 9000

2015 m.

Žodinė apklausa

Pirkimų organizatorius

6.

Statybinės medžiagos

~ 10500

2015-05 mėn.

Kainų apklausa raštu

Komisija

7.

G/B gaminiai, betonas, skiediniai

~ 3400

2015-04,11 mėn.

Žodinė apklausa

Pirkimų organizatorius

8.

Šilumos punkto įranga

~12500

2015 m.

Kainų apklausa raštu

Pirkimų organizatorius

9.

Draudimo paslaugos

~ 4200

2015-04,05mėn.

Kainų apklausa raštu

Komisija

10.

Krovininės transporto priemonės įsigijimas

~ 18000

2015 m.

Kainų apklausa žodžiu

Komisija

11.

Asmens apsaugos ir kitos su saugiu darbu susijusios priemonės

~ 5900

2015-05 mėn.

Kainų apklausa raštu

Komisija

12.

Mažosios mechanizacijos priemonės

~ 1050

2015 m.

Kainų apklausa raštu

Komisija

 

SUDERINTA
AB „Panevėžio butų ūkis“
direktorius Gintaras Ruzgys
2015 m. vasario mėn.13 d.

Rekvizitai Administracija, avarinė tarnyba–Beržų g. 48 Darbo laikas: A.s. LT54 7044 0600 0266 2940 AB SEB b.
AB „Panevėžio butų ūkis“, Beržų g. 48,  Butų ūkio tarnyba Nr.1–Vilties g. 20A I – IV    7.30-16.15 A.s. LT75 7300 0100 9446 0022 "Swedbank", AB
Tel.:8-45 432217, faksas 8-45 437671 Butų ūkio tarnyba Nr.2–Vilniaus g. 25A V          7.30-15.00 A.s. LT68 4010 0412 0001 0214 AB DNB b.
El.paštas info@pbu.lt Butų ūkio tarnyba Nr.3–Dariaus ir Girėno g. 6 Pietūs  11.30-12.00 A.s. LT75 7290 0000 0446 7754 AB Citadele b.