AB Panevėžio butų ūkis 


   3Atgal   3 Pradžia

 

Nuoma

Nuomos tvarkos aprašas

Komisija

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS KOMISIJOS SUDARYMO IR DARBO REGLAMENTO TVIRTINIMO

          2020 m. sausio 13 d.  Nr. V- 5

Panevėžys

1. S u d a r a u bendrovės išnuomojamų negyvenamųjų patalpų nuomos komisiją šios sudėties:

M. Liutkus    pastatų ūkio paslaugų sk. vadovas, komisijos pirmininkas;
R.Ramoškienė buhalterė, komisijos narė;
D. Uzdrienė   klientų informavimo tarnautoja, komisijos narė;
L. Vorienė   juriskonsultė, komisijos narė.

2. T v i r t i n u   AB „Panevėžio butų ūkis“ negyvenamųjų patalpų nuomos komisijos darbo reglamentą      ( pridedama).

3. P r i p a ž į s t u  netekusius galios 2019-01-03 įsakymą Nr.V-6 „ Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos komisijos sudarymo ir darbo reglamento patvirtinimo“ ir 2019-10-21 įsakymą Nr.V-114 „ Dėl AB „Panevėžio butų ūkis“ direktoriaus 2019-01-03 įsakymo Nr. V-6 „Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos komisijos sudarymo ir darbo reglamento tvirtinimo“ pakeitimo“

Direktorius Vidmantas Žukauskas

 


Rekvizitai Administracija, avarinė tarnyba–Beržų g. 48 Darbo laikas: A.s. LT54 7044 0600 0266 2940 AB SEB b.
AB „Panevėžio butų ūkis“, Beržų g. 48,  Butų ūkio tarnyba Nr.1–Vilties g. 20A I – IV    7.30-16.15 A.s. LT75 7300 0100 9446 0022 "Swedbank", AB
Tel.:8-45 432217, Butų ūkio tarnyba Nr.2–Beržų g. 48, II korpusas V          7.30-15.00 A.s. LT68 4010 0412 0001 0214 Luminor Bank AB
El.paštas info@pbu.lt Butų ūkio tarnyba Nr.3–Dariaus ir Girėno g. 6 Pietūs  11.30-12.00 A.s. LT75 7290 0000 0446 7754 AB Citadele b.