AB Panevėžio butų ūkis 


   3Atgal   3 Pradžia

 

Nuoma

Nuomos tvarkos aprašas

Komisija

 

 

AKCINĖS BENDROVĖS „PANEVĖŽIO BUTŲ ŪKIS“

DIREKTORIAUS 

 

ĮSAKYMAS

 DĖL DIREKTORIAUS 2011-12-30 ĮAKYMO NR.V-115 ,,DĖL KOMISIJOS SUDARYMO“ DALINIO PAKEITIMO  

2014m. birželio 30d. Nr.V-65

Panevėžys 

Keičiu direktoriaus įsakymu 2011-12-30 Nr. V-115 013 ,,Dėl komisijos sudarymo“ patvirtintą komisijos sudėtį:

Vietoj ,,P.Tatoris - pastatų ūkio paslaugų skyriaus vadovas, komisijos narys“, įrašau ,,M.Liutkus - pastatų ūkio paslaugų skyriaus vadovas, komisijos narys“.

                                                                                                                                                      Direktorius Gintaras Ruzgys

 

AKCINĖS BENDROVĖS „PANEVĖŽIO BUTŲ ŪKIS“

DIREKTORIAUS 

 

ĮSAKYMAS

 DĖL DIREKTORIAUS 2011-12-30 ĮAKYMO NR.V-115 ,,DĖL KOMISIJOS SUDARYMO“ DALINIO PAKEITIMO  

2013m. kovo 01d. Nr.V-27

Panevėžys 

Keičiu direktoriaus įsakymu 2011-12-30 Nr. V-115 ,,Dėl komisijos sudarymo“ patvirtintą komisijos sudėtį:

Vietoj ,,I.Jasiukėnienė - buhalterė, komisijos narė“, įrašau ,,R.Ramoškienė - buhalterė, komisijos narė“.

                                                                                                                                                      Direktorius Gintaras Ruzgys

 

AKCINĖS BENDROVĖS „PANEVĖŽIO BUTŲ ŪKIS“

DIREKTORIAUS 

ĮSAKYMAS DĖL KOMISIJOS SUDARYMO 

2011m. gruodžio 30d. Nr. V-115

Panevėžys 

1. Sudarau bendrovės išnuomojamų negyvenamųjų patalpų nuomos komisiją šios sudėties:

G.Ruzgys - direktorius, komisijos pirmininkas;
I.Jasiukėnienė - buhalterė, komisijos narė;
P.Tatoris - pastatų ūkio paslaugų sk. vadovas, komisijos narys;
D.Uzdrienė - klientų informavimo tarnautoja, komisijos narė.

                2. Pripažįstu netekusius galios 2007-03-26 įsakymą Nr. V-20  „Dėl komisijos sudarymo“ ir 2009-10-05 įsakymą Nr. V-98 „Dėl 2007-03-26 direktoriaus įsakymo Nr. V-38 dalinio pakeitimo“.

                                                                                            Direktorius Gintaras Ruzgys

 

 


Rekvizitai Administracija, avarinė tarnyba–Beržų g. 48 Darbo laikas: A.s. LT54 7044 0600 0266 2940 AB SEB b.
AB „Panevėžio butų ūkis“, Beržų g. 48,  Butų ūkio tarnyba Nr.1–Vilties g. 20A I – IV    7.30-16.15 A.s. LT75 7300 0100 9446 0022 "Swedbank", AB
Tel.:8-45 432217, faksas 8-45 437671 Butų ūkio tarnyba Nr.2–Vilniaus g. 25A V          7.30-15.00 A.s. LT68 4010 0412 0001 0214 AB DNB b.
El.paštas info@pbu.lt Butų ūkio tarnyba Nr.3–Dariaus ir Girėno g. 6 Pietūs  11.30-12.00 A.s. LT75 7290 0000 0446 7754 AB Citadele b.