AB Panevėžio butų ūkis 


   3Atgal   3 Pradžia

 

Įstatai

Veiklos strategija

Investicijų planas

Finansinės ataskaitos  

Darbo užmokestis  

Suteikta parama   

Paramos skyrimo tvarka

 

 

 

AB „PANEVĖŽIO BUTŲ ŪKIS“ PARAMOS SKYRIMO TVARKOS APRAŠAS

PATVIRTINTA

Valdybos posėdžio 2017 -03-29

Protokolu Nr. 6-2

1. Šis tvarkos aprašas nustato kada ir kokiu būdu bendrovė neatlygintinai teikia paramą t. y. skiria lėšas ar kitą turtą, teikia paslaugas.

2. Bendrovė teikdama paramą, vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, Lietuvos Respublikos labdaros paramos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais paramos skyrimą.

3. Paramos teikimo tikslas – teikti paramą juridiniams asmenims mokslo ir profesinio tobulinimo, kultūros, švietimo, meno, sveikatos priežiūros, sporto ir kitose visuomenei naudingomis ir nesavanaudiškomis pripažįstamose srityse.

4. Paramą galima teikti tik tokiu atveju, jeigu bendrovė dirba pelningai, neturi mokestinių nepriemokų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija, taip pat įsiskolinimų su praleistais mokėjimo terminais Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui bei laiku neįvykdytų skolinių įsipareigojimų pagal paskolos sutartis ir kitus įsipareigojamuosius skolos dokumentus, pasirašytus su Finansų ministerija arba pagal sutartis su valstybės garantija.

5. Parama gali būti teikiama tik paramos gavėjo statusą turintiems juridiniams asmenims.

6. Parama teikiama neatlygintinai perduodant pinigines lėšas ar bet kokį kitą turtą, suteikiant paslaugas.

7. Parama neskiriama politinėms partijoms ar politinėms kampanijoms finansuoti bei politinių kampanijų dalyvių politinių kampanijų laikotarpiu atsiradusiems ar su politinėmis kampanijomis susijusiems skolos įsipareigojimams padengti.

8. Konkreti einamųjų metų paramos suma nustatoma bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime, bet ne daugiau kaip 0,1 proc. praėjusių metų bendrovės pardavimo pajamų.

9. Paramos lėšų valdytojas yra bendrovės direktorius, kuriam suteikiama teisė savarankiškai priimti sprendimus dėl paramos teikimo.

10. Duomenys apie paramos gavėjus, paramos dalyką, prašytos paramos ir suteiktos paramos vertę skelbiami bendrovės internetiniame puslapyje www.pbu.lt

 

 


Rekvizitai Administracija, avarinė tarnyba–Beržų g. 48 Darbo laikas: A.s. LT54 7044 0600 0266 2940 AB SEB b.
AB „Panevėžio butų ūkis“, Beržų g. 48,  Butų ūkio tarnyba Nr.1–Vilties g. 20A I – IV    7.30-16.15 A.s. LT75 7300 0100 9446 0022 "Swedbank", AB
Tel.:8-45 432217, Butų ūkio tarnyba Nr.2–Beržų g. 48, II korpusas V          7.30-15.00 A.s. LT68 4010 0412 0001 0214 Luminor Bank AB
El.paštas info@pbu.lt Butų ūkio tarnyba Nr.3–Dariaus ir Girėno g. 6 Pietūs  11.30-12.00 A.s. LT75 7290 0000 0446 7754 AB Citadele b.