AB Panevėžio butų ūkis 


   3Atgal   3 Pradžia

 

 

PATVIRTINTA
AB „Panevėžio butų ūkis“
Valdybos posėdžio 2010-07-20 protokolu Nr.6-8
(.Bendrovės valdybos 2011 m rugsėjo 14 d. protokolo Nr. 6-11 redakcija)

 

KOKYBĖS, APLINKOS APSAUGOS, DARBUOTOJŲ

 SAUGOS IR SVEIKATOS POLITIKA  

Santykiai su užsakovais

 ·  Kelti savo darbuotojų profesionalumo ir asmeninės atsakomybės už bendrovės įsipareigojimus lygį kokybės, aplinkosaugos, išteklių taupymo, darbuotojų saugos ir sveikatos srityse.

·   Teikti pasiūlymus, kaip gauti norimą rezultatą minimaliomis sąnaudomis.

·   Įtraukti subrangovus į bendrovės politikos vykdymą.

 

Darbų geografija

 ·  Didinti bendrovės konkurencingumą maksimaliai išnaudojant turimos projektų vadybos programos galimybes ruošiant konkursinius pasiūlymus, projektuojant, vykdant statybos darbus, gerinant bendrovės veiklą.

 

Teisiniai aspektai

 ·  Vadovautis standartų LST EN ISO 9001:2008, LST EN ISO 14001:2005 ir OHSAS 18001:2007 reikalavimais bei principais ir siekti vis didesnio sistemos rezultatyvumo.

·    Laikytis visų įmonės veiklai taikomų įstatymų, norminių ir teisinių aktų, įsipareigojimų trečioms šalims. 

 

Aplinkosauga

·  Atsižvelgti į aplinkosaugos aspektus visuose mūsų procesuose: perkant medžiagas ir žaliavas, projektuojant, atliekant statybos darbus, tvarkant gamybos proceso atliekas.

·   Taupiai ir efektyviai naudoti gamtinius išteklius 

 

Darbuotojų sauga ir sveikata

· Nuolat gerinti visų darbuotojų darbo aplinką ir sąlygas bendrovėje, mažinant kenksmingumą ir pavojingumą. 

 

Šios politikos įgyvendinimas

 ·  Kokybę, aplinkos apsaugą, darbuotojų saugą ir sveikatą bei išteklių taupymą planuoti nustatant tikslus procesams ir kontroliuoti jų įgyvendinimą vizualiomis priemonėmis.

·   Skatinti kiekvieną darbuotoją sąmoningai ir aktyviai įsitraukti į bendrovės veiklos gerinimą.

·   Periodiškai analizuoti šią politiką, skirti išteklius jai įgyvendinti ir, esant poreikiui, ją  atnaujinti.


Rekvizitai Administracija, avarinė tarnyba–Beržų g. 48 Darbo laikas: A.s. LT54 7044 0600 0266 2940 AB SEB b.
AB „Panevėžio butų ūkis“, Beržų g. 48,  Butų ūkio tarnyba Nr.1–Vilties g. 20A I – IV    7.30-16.15 A.s. LT75 7300 0100 9446 0022 "Swedbank", AB
Tel.:8-45 432217, Butų ūkio tarnyba Nr.2–Beržų g. 48, II korpusas V          7.30-15.00 A.s. LT68 4010 0412 0001 0214 Luminor Bank AB
El.paštas info@pbu.lt Butų ūkio tarnyba Nr.3–Dariaus ir Girėno g. 6 Pietūs  11.30-12.00 A.s. LT75 7290 0000 0446 7754 AB Citadele b.