AB Panevėžio butų ūkis 


   3Atgal   3 Pradžia

 

 

DĖL EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO 

AB “Panevėžio butų ūkis” (įmonės kodas 147146714) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2020 m. balandžio 28 d. 14 val. šaukiamas eilinis visuotinis AB “Panevėžio butų ūkis” (toliau – Bendrovė) akcininkų surinkimas, kuris vyks Bendrovės buveinės salėje Beržų g. Nr. 48, Panevėžys. Susirinkimo darbotvarkė:

1. Bendrovės 2019 metų metinis pranešimas.

2. Auditoriaus išvada apie bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir metinį pranešimą.

3. Bendrovės 2019 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

4. Bendrovės 2019 metų pelno paskirstymo tvirtinimas.

Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena 2020 m. balandžio 21 d.

Bendrovė nesudaro galimybės akcininkams dalyvauti ir balsuoti bendrovės eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime elektroninėmis ryšių priemonėmis.

Atsižvelgdami į Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtą karantiną Lietuvos Respublikos teritorijoje, siūlome ir rekomenduojame eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime balsuoti iš anksto raštu. Užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį prašome pateikti Bendrovei elektroniniu paštu info@pbu.lt arba registruotu laišku iki 2020 m.balandžio 28 d. 14 val.

Su susirinkimo darbotvarkės dokumentais, su bendruoju balsavimo biuleteniu galite susipažinti Bendrovės internetinėje svetainėje www.pbu.lt.

Papildoma informacija teikiama tel.8-45 43 22 17.

Auditoriaus išvada apie bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir metinį pranešimą. čia

Bendrovės 2019 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinys ir metinis pranešimas. čia

Bendrovės 2019 metų pelno paskirstymo projektas.

1 variantas, siūlomas Bendrovės administracijos. čia

2 variantas, siūlomas akcininko Mykolo Aniūno. čia

Bendrasis balsavimo biuletenis. čia

 


Rekvizitai Administracija, avarinė tarnyba–Beržų g. 48 Darbo laikas: A.s. LT54 7044 0600 0266 2940 AB SEB b.
AB „Panevėžio butų ūkis“, Beržų g. 48,  Butų ūkio tarnyba Nr.1–Vilties g. 20A I – IV    7.30-16.15 A.s. LT75 7300 0100 9446 0022 "Swedbank", AB
Tel.:8-45 432217, Butų ūkio tarnyba Nr.2–Beržų g. 48, II korpusas V          7 30-15.00 A.s. LT68 4010 0412 0001 0214 Luminor Bank AS
El.paštas info@pbu.lt Butų ūkio tarnyba Nr.3–Dariaus ir Girėno g. 6 Pietūs  11.30-12.00 A.s. LT75 7290 0000 0446 7754 AB Citadele b.