AB Panevėžio butų ūkis 


   3Atgal   3 Pradžia

 

Paslaugų pirkėjai

Mokamų paslaugų teikimo taisyklės

Prekyviečių darbo vidaus tvarkos taisyklės

 

 

              

BENDROVĖ SIŪLO PASINAUDOTI TEIKIAMOMIS AUKŠČIAUSIOS KOKYBĖS PASLAUGOMIS :

    1.    Daugiabučių namų savininkų bendrijoms ir jungtinės veiklos sutarčių dalyviams: 

 - atliekame bendrojo naudojimo objektų nuolatinę techninę priežiūrą (eksploatavimas)

      - prižiūrime namo šildymo ir karšto vandens sistemas(prižiūrėtojo funkcijos)

      - paruošiame namą šildymo sezonui

      - remontuojame ir renovuojame namo bendrąsias konstrukcijas ir bendrojo naudojimo inžinerinę įrangą

 - lokalizuojame ir likviduojame avarijas bendrojoje inžinerinėje įrangoje

 - atliekame periodines ir neeilines apžiūras

 - paruošiame namą šildymo sezonui

      - tvarkome namo priežiūros dokumentaciją

      - sudarome šildymo ir karšto vandens sistemų aprašus
      - renkame ir apskaičiuojame mokesčius

      - tvarkome buhalterinę apskaitą

      - administruojame kreditus
      - AB „Panevėžio butų ūkis“ yra paruošusi naujos redakcijos DNSB įstatų projektą ir  pageidaujantys gali jį įsigyti. Paslaugos kaina – 52.41 Eur. Už šią kaina DNSB pateikiamas įstatų projektas, juos lydintys  visuotinio susirinkimo dokumentų pavyzdžiai. Apsvarstytus ir patvirtintus visuotiniame susirinkime įstatus, bendrovė pakoreguos ir bendrijai pateiks 3 jų egzempliorius , su kuriais bendrija kreipiasi į notarą ir juridinių asmenų registrą.             

2.   Butų savininkams ir nuomininkams:

               

 - keičiame santechninius prietaisus butuose

 - valome ir keičiame buitinių nuotekų vamzdynus butuose

 - perskaičiuojame ir keičiame šildymo prietaisus butuose

 - remontuojame ir keičiame elektros instaliaciją ir prietaisus

 - atliekame vidaus patalpų ir fasadų apdailos darbus

 - gaminame ir montuojame balkonų medinius rėmus

      - gaminame ir montuojame medines vidaus ir lauko duris
      - gaminame ir montuojame metalines grotas

3.      Negyvenamų pastatų savininkams:

       - atliekame pastato konstrukcijų ir inžinerinės įrangos nuolatinę techninę priežiūrą

       - prižiūrime atskiras pastato inžinerinės įrangos sistemas

       - lokalizuojame ir likviduojame avarijas inžinerinėje įrangoje

       - renkame pinigus iš patalpų nuomininkų

       - paruošiame pastatą šildymo sezonui

       - tvarkome pastato eksploatavimo dokumentaciją

       - atliekame periodines ir neeilines apžiūras

       - remontuojame ir renovuojame pastato konstrukcijas ir inžinerinę įrangą 

 4.   Visiems pageidaujantiems atliekame šiuos remonto ir statybos darbus:

            

       - atliekame stogo remonto darbus

            - atliekame skardinimo darbus

       - renovuojame šilumos punktus

       - remontuojame nuogrindas

            - matuojame elektros grandinių varžas

            - keičiame vamzdynus

            - keičiame šildymo prietaisus

       - plauname šilumokaičius

       - montuojame ir keičiame santechninę įrangą

       - valome nuotekų vamzdynus

       - dažome vidaus patalpas ir fasadus

       - klojame apdailos plyteles

       - tinkuojame sienas

       - sandariname stambiaplokščių namų sienas

       - gaminame ir montuojame medžio ir metalo gaminius

 


Rekvizitai Administracija, avarinė tarnyba–Beržų g. 48 Darbo laikas: A.s. LT54 7044 0600 0266 2940 AB SEB b.
AB „Panevėžio butų ūkis“, Beržų g. 48,  Butų ūkio tarnyba Nr.1–Vilties g. 20A I – IV    7.30-16.15 A.s. LT75 7300 0100 9446 0022 "Swedbank", AB
Tel.:8-45 432217, Butų ūkio tarnyba Nr.2–Beržų g. 48, II korpusas V          7.30-15.00 A.s. LT68 4010 0412 0001 0214 Luminor Bank AB
El.paštas info@pbu.lt Butų ūkio tarnyba Nr.3–Dariaus ir Girėno g. 6 Pietūs  11.30-12.00 A.s. LT75 7290 0000 0446 7754 AB Citadele b.