AB Panevėžio butų ūkis 


   3Atgal   3 Pradžia

 

JV Sutartis

Bendrijų registravimo dokumentai

 

 

TEISĖS AKTAI, KURIAIS REIKĖTŲ VADOVAUTIS

DAUGIABUČIŲ NAMŲ BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKAMS 

1. Lietuvos Respublikos Konstitucija.

2. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (Žinios,2000,Nr.74-2262).

3. Lietuvos Respublikos darbo kodeksas (Žinios, 2002, Nr.64-2569).

4. Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymas Nr.I-798 (Žin., 1995, Nr. 20-449; 2000, Nr. 56-1639, 2001, Nr. 91-3187, 2004, Nr. 25-758).

5. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas Nr.I-1240 (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2000, Nr. 84-2533; 2001, Nr. 101-3597).

6. Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo pakeitimo įstatymas Nr.X-1329 (Valstybės žinios, 2007-12-11, Nr. 130-5259).

7. Lietuvos Respublikos socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymas Nr.IX-1675 (TAR, 2016-09-29, Nr. 24185), įstatymas  Nr.X-144 (Žinios 2006, Nr.130-4889).

8. Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2010-06-10  Nr. ,,Dėl Piniginės socialinės paramos Panevėžio miesto nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims tvarkos aprašo patvirtinimo ir Savivaldybės  tarybos 2007-04-26 sprendimo Nr.1-3-12 1 punkto pripažinimo netekusiu galio“

9. Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. Nr. 1-378 sprendimas „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.

10. Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 7 d. įsakymu  Nr. A-643 „Gyvūnų laikymo Panevėžio mieste taisyklės“.

11. STR 1.01.08:2002 “Statinio statybos rūšys” (Žinios, 2002, Nr.119-5372).

12. Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 29 d. Nr. 1-156 sprendimas „Dėl Panevėžio miesto tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo“.

13. Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. Nr. 1-37  sprendimas „Dėl triukšmo prevencijos Panevėžio miesto viešosiose vietose taisyklių, patvirtintų savivaldybės tarybos 2006 m. rugsėjo 21 d. sprendimu Nr. 1-53-7, pakeitimo“.

14. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, 2016 m. gruodžio 12 d. Nr. D1-878.

15. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. D1-913 „ Dėl daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų priežiūros paslaugų ir atnaujinimo darbų pirkimų pavyzdinių taisyklių patvirtinimo“.

16. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 30 d. Nr. D1-971 įsakymas „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“.

17. Lietuvos Respublikos Triukšmo valdymo įstatymo Nr. IX-2499 2, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 17, 18, 24, 26, 27, 29 straipsnių pakeitimo ir 19, 20 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymas, 2016 m. gegužės 12 d. Nr. XII-2341.

18. Daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatai (Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006-06-29 įsakymas Nr.A584).

 

 


Rekvizitai Administracija, avarinė tarnyba–Beržų g. 48 Darbo laikas: A.s. LT54 7044 0600 0266 2940 AB SEB b.
AB „Panevėžio butų ūkis“, Beržų g. 48,  Butų ūkio tarnyba Nr.1–Vilties g. 20A I – IV    7.30-16.15 A.s. LT75 7300 0100 9446 0022 "Swedbank", AB
Tel.:8-45 432217, faksas 8-45 437671 Butų ūkio tarnyba Nr.2–Vilniaus g. 25A V          7.30-15.00 A.s. LT68 4010 0412 0001 0214 AB DNB b.
El.paštas info@pbu.lt Butų ūkio tarnyba Nr.3–Dariaus ir Girėno g. 6 Pietūs  11.30-12.00 A.s. LT75 7290 0000 0446 7754 AB Citadele b.