AB Panevėžio butų ūkis 


   3Atgal   3 Pradžia

 

JV Sutartis

Bendrijų registravimo dokumentai

 

 

TEISĖS AKTAI, KURIAIS REIKĖTŲ VADOVAUTIS

DAUGIABUČIŲ NAMŲ BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKAMS 

1.  Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas.

2.  Lietuvos Respublikos darbo kodeksas.

3.  Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties savininkų bendrijų įstatymas.

4 Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatai nutarimas Nr.831.

5 LR Aplinkos ministro įsakymas "Dėl butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu, priimant sprendimus tvarkos aprašas".

6.   Statybos techniniai reglamentai STR 1.07.03:2017.

7.  Butų ir kitų patalpų savininkų lėšų, skiriamų namui (statiniui atnaujinti pagal privalouosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, kaupimo, dydžio apskaičiavimo ir sukauptų lėšų apsaugos aprašas (nutarimas 2018-04-15 Nr.390).


Rekvizitai Administracija, avarinė tarnyba–Beržų g. 48 Darbo laikas: A.s. LT54 7044 0600 0266 2940 AB SEB b.
AB „Panevėžio butų ūkis“, Beržų g. 48,  Butų ūkio tarnyba Nr.1–Vilties g. 20A I – IV    7.30-16.15 A.s. LT75 7300 0100 9446 0022 "Swedbank", AB
Tel.:8-45 432217, Butų ūkio tarnyba Nr.2–Beržų g. 48, II korpusas V          7.30-15.00 A.s. LT68 4010 0412 0001 0214 Luminor Bank AB
El.paštas info@pbu.lt Butų ūkio tarnyba Nr.3–Dariaus ir Girėno g. 6 Pietūs  11.30-12.00 A.s. LT75 7290 0000 0446 7754 AB Citadele b.